Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp Việt Nam 2019-03-13T06:46:43+00:00
newworldviet.com

Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp Việt Nam, Cung cấp thông tin, kiến thức cần có trong ngành Kế toán.

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ hai – Thứ sáu 8:00-5:00
Thứ bảy 8:00-12:00
Chủ nhật Nghỉ

(028) 66-838-828

VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN

Một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

KẾ TOÁN THUẾ

 Xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước.

THUẾ MÔN BÀI
THUẾ MÔN BÀIThuế môn bài là gì?
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
THUẾ DOANH NGHIỆP
THUẾ DOANH NGHIỆPThuế doanh nghiệp là gì?
Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.
THUẾ KHÁC
THUẾ KHÁCCác loại thuế khác.
Hệ thống thuế ở Việt Nam là một hệ thống thuế gồm khoảng tám loại thuế và khoảng hơn 100 loại phí và lệ phí được quản lý tập trung.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

LUẬT THUẾ

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Icon

Kế toán thuế

Wave

Kế toán thuế có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp bởi vì đây là đơn vị trực tiếp tương tác với các cơ quan thuế nhà nước.

TÌM HIỂU THÊM

Kế toán tổng hợp

Wave

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

Luật thuế

Wave

Thuế là một khoản nộp cho Nhà nước được pháp luật quy định theo mức thu và thời hạn nộp. Thuế được hoàn lại cho người nộp gián tiếp và không ngang giá.

TÌM HIỂU THÊM

HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Chia sẻ các vướng mắc và hỏi đáp kế toán trực tuyến, tư vấn và trả lời các vướng mắc về nghiệp vụ kế toán – thuế – sổ sách kế toán.